Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Beelddenkerstest volwassenen

Welke vragen zijn op jou van toepassing?


Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
Ongeldige invoer
Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
Ongeldige invoer
Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
Ongeldige invoer
Heb je een levendige verbeelding?
Ongeldige invoer
Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
Ongeldige invoer
Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
Ongeldige invoer
Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
Ongeldige invoer
Ben je organisatorisch gehandicapt?
Ongeldige invoer
Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
Ongeldige invoer
Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
Ongeldige invoer
Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
Ongeldige invoer
Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
Ongeldige invoer
Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
Ongeldige invoer
Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
Ongeldige invoer
Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
Ongeldige invoer
Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
Ongeldige invoer
Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
Ongeldige invoer
Ben je een slaaf van je (spel)computer?
Ongeldige invoer
(Bron: www.ikleeranders.nl)

Beelddenken - volwassenen en kinderen

Beelddenken - Carlotta