Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

We rouwen bij verlies, omdat we van iets of iemand houden. Zie het maar als de achterzijde van de liefde.

Hoewel rouw en verlies van alle tijd is, vinden mensen het steeds moeilijker om hier vorm aan te geven. Wat vroeger door directe omgeving, kerk of rituelen aan hulp werd geboden, is nu niet meer vanzelfsprekend. In het normale proces van rouw en verlies kan je daardoor de weg kwijt raken en de verbinding met je omgeving en/of het leven verliezen. Professionele hulp is dan wenselijk om weer terug in balans te komen. Praktijk Inham is gespecialiseerd in het bieden van deze hulp.

Waardevol en niet vervangbaar
Zowel volwassenen als kinderen hebben te maken met rouw bij verlieservaringen en met hechting- en verliestrauma's.
Een verliestrauma is een verlies van iets dat uiterst waardevol en niet vervangbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- verlies door overlijden
- verlies van lichamelijke of psychische gezondheid (bij jezelf of een dierbare)
- verlies van "erbij mogen horen"
- verlies door scheiding (echtscheiding of bijv gescheiden zijn omdat een dierbare is fysiek of mentaal niet aanwezig is)
- verliezen van jezelf, je gevoel van eigenwaarde
- verlies van je werk

Bij een hechtingstrauma wordt onvoldoende veiligheid en geborgenheid in het contact met de ouders ervaren. Dit trauma is de blauwdruk voor intermenselijke relaties en kan later in het leven tot psychische problemen leiden.

Land van rouw
Wanneer je te maken hebt met een verlieservaring, en/of hechting- en verliestrauma, dan kom je in het "Land van rouw". Dit is een voor iedereen uniek landschap waarin je je weg moet vinden. 
Voor veel mensen gaat dit vanzelf, geleidelijk aan. Soms hapert er iets op je pad, of ben je de weg even kwijt in het land van rouw. Dan is het fijn als er een tijdje iemand met je mee wandelt, er iemand is die naast je loopt...  je de weg wijst.  

Bekijk hier de folder: Ondersteuning bij rouw en verlies (folder)

 
Rouwtaken

Rouwen is hard werken, balancerend tussen je verdriet en het 'gewone' leven. Kijk maar eens naar de volgende rouwtaken. Waar herken jij je in?

 

0. Leren omgaan met je verdriet en rouw

1. Beseffen dat het echt gebeurd is, dat het echt waar is

2. Omgaan met de warboel aan gevoelens

3. Verder leven met het gemis én met je herinneringen

4. Opnieuw je leven oppakken, het verlies krijgt een plek in je hart

boom

Het kan zijn dat de rouwtaken door elkaar heen gaan en dat je sommige van de rouwtaken weer opnieuw doet, dat hoort ook bij het rouwen. Als het jouw draagkracht echter overvraagt, het je overweldigt of verwart, dan is het fijn om op professionele steun te kunnen bouwen.

Kom gerust eens langs voor een gratis kennismakingsgesprek. Je bent welkom.

 

 

Tot slot citeer ik graag een gedichtje van de vlaamse rouwbegeleider Marleen Vertommen, die zo treffend weergeeft wat ik jou wil zeggen:

Ik wil

luisteren zonder te oordelen

luisteren om te begrijpen

met hoofd en hart

begrijpen om te helpen

helpen zonder op te lossen

om samen hoopvol op weg te gaan  

roos