Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Trauma betekent 'wond'', het is een opgelopen kwetsuur. Naast het werken met hechtings-en verliestrauma's, zijn er ook trauma's/wonden veroorzaakt door andere nare ervaringen.
EMDR is een methode die ingezet wordt bij mensen die nog regelmatig last hebben van emotionele gevolgen van zo'n nare ervaring, gebeurtenis of trauma.

Daar waar dit je in de weg staat om een plezierig en onbezorgd leven te geven, kan EMDR je helpen.

 

oogWat is EMDR?

Onze hersenen zijn zeer ingenieus. Alles wat we mee maken wordt normaal gesproken 's nachts verwerkt, zodat we verder kunnen met ons leven en er niet meer door worden gehinderd. Soms gebeuren er echter dingen die te schokkend zijn. Een natuurlijk beschermingsmechanisme van ons brein is om die ervaring dan maar even op te slaan, omdat verwerken te heftig is. Het is dan wel de bedoeling dat we op een later tijdstip de ervaring nog verwerken. Als we dat niet doen, dan kunnen we er last hebben. Het kan belemmeren in het dagelijks leven.

EMDR helpt echter niet alleen bij een trauma, maar ook bij andere klachten zoals:

• Prikkelbaarheid, onzekerheid
• Woede-uitbarstingen
• Concentratiestoornissen
• Overmatige waakzaamheid
• Buitensporige schrikreacties
• Moeite met in- of doorslapen
• Nachtmerries of flashbacks
• Negatief zelfbeeld
• Fobieën, angst 
• Instabiliteit in de emotionele beleving

EMDR is inzetbaar voor volwassenen en kinderen.

Een EMDR sessie

Om te beginnen maken we een soort momentopnames. We brengen de schokkende gebeurtenis met alle beelden, gevoelens en ervaringen die daarbij horen in kaart.
We kijken daar vanuit het hier en nu naar. Dus alsof je terugkijkt naar de film van je leven.
Tijdens de sessie vraag ik je weer naar dat moment te kijken. Tegelijkertijd luister je via een koptelefoon naar tikjes die afwisselend links en rechts worden aangeboden. Je volgt mijn hand die je oogbeweging stimuleert, of je krijgt om en om tikjes tegen je knieën. 

In jouw brein vindt nu informatieverwerking plaats. Hoe dit precies werkt is volgens de onderzoekers ook nog niet helemaal duidelijk, dat het werkt is wel bewezen. De naam EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Inmiddels dekt het niet meer helemaal de lading, omdat er meer wordt gedaan dan alleen de oogbeweging (eye movement).

 


Life is  one damned thing
after the other

Trauma is one damned thing, over and over again.

Mark Twain 

Download hier de informatie/foldertekst
van de
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland: 
EMDR folder
Lees hier bijvoorbeeld een ervaringsverhaal van een klant.