groepen / workshops

Begeleid lotgenotencontactgroep handen

Training voor mantelzorgers

Scholing voor vrijwilligers

Bijscholing voor je team

Vraag maar!