Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Inham

Begrippen 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst 

Zorgaanbieder 

Behandeling 

Betaling 

Annulering

Dossiervoering 

Klachtenregeling 

Aansprakelijkheid 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

AVG 

Toepasselijk recht