Logo Inham uitgeknipt zonder Nei

Tarief coaching, therapie en Ik leer anders bij praktijk Inham, voor particulieren:

Kennismakingsgesprek   gratis (ca. 30 min)
Coachingssessies per keer   € 80,00
Coaching (geheel of gedeeltelijk ’s avonds)   € 95,00
Ik leer anders (45 min)   € 62,50*
Ik leer anders (geheel of gedeeltelijk 's avonds) (45 min)   € 77,50*
 
In overleg kan er een huisbezoek worden afgesproken. Bij een huisbezoek wordt per half uur reistijd € 10,- in rekening gebracht (en de gemaakte reiskosten á €0,35 per km). Een kennismakingsgesprek bij je thuis wordt gezien als een eerste coachingssessie.

* Ik leer anders valt onder onderwijs en wordt niet door zorgverzekeraars vergoed.

 

Betaling per bank
Na afloop van de sessie krijgt je de nota per e-mail toegezonden. Je maakt binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over.
De nota stuur je vervolgens zelf in naar je zorgverzekeraar. 

Vergoeding zorgverzekering
De coaching van Praktijk Inham is een vorm van natuurgeneeskunde en valt onder de noemer consult/behandeling alternatieve geneeswijzen. De meeste zorgverzekeraars geven een vergoeding, vanuit uw aanvullend pakket. Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig. Praktijk Inham is aangesloten bij beroepsverenigingen VBAG / RBCZ welke door vele zorgverzekeraars worden erkent.
Vanaf 2019 zal op de factuur de volgende prestatiecode worden vermeld: 24511 Integratieve en/of lichaamsgerichte therapie (mentaal), dat lijkt beter aan te sluiten bij het hulpaanbod van praktijk Inham dan de code natuurgeneeskundig consult. Voor de vergoeding zal dit niets uitmaken.

Wil je weten welk bedrag jouw zorgverzekeraar vergoed? Neem dan contact op met je verzekeraar of kijk hier:
http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde#vergoedingen

Gemeenten
Indien je zorgverzekering niet vergoed, ga dan eens praten met de jouw gemeente. Praktijk Inham is in 2018 nog gecontracteerd zorgverlener voor de WMO voor verschillende gemeentes. Neem dus contact op met het CMD  of zorgloket in deze gemeentes en vraag naar begeleiding van praktijk Inham.

* Best, Oirschot, Veldhoven.
* Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden
* Eindhoven.

Werknemers / werkgevers
In het kader van de wet Poortwachter is het mogelijk dat je werkgever extern gespecialiseerde hulp vergoed. Je kunt met je werkgever en/of arbo arts overleggen of rouwbegeleiding tot de mogelijkheden behoort.

VBAG logo 2014     RBCZ2     TCZ logo


 

 

  • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden:
  • De tocht naar de herberg. Verhaal over ballast in het leven, van Riet-Fiddelaers-Jaspers:
  • Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders’. Juist voor beelddenkers!
  • Er waren eens 3 bomen...Lees hier het bekende verhaal van Evert Landwaard over omgaan met verlies:
  • Laatste nieuwtjes, wijzigingen of tips: PrivacyMet de komst van de nieuwe AVG, de nieuwe wet op de privacy, heeft ook Praktijk Inham nieuwe privacyregels